Jaunumi‎ > ‎

Skolas aicina piedalīties Pasaules lielākajā mācību stundā

Publicēja 2017. gada 7. sept. 16:41Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 7. sept. 16:57 ]

No 18. septembra sāksies starptautiskā izglītības akcija – “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tajā aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.  Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Pasaules lielākā mācību stunda

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ pedagogi un skolēni aicināti piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību. Stundas plāns un materiāli lejuplādējami šeit: KATRAM ŠĶĪVIM SAVS STĀSTS.

Katram škīvim savs stāsts! Akcijas video 2017 (subtitri latviešu valodā)


Globālās akcijas rīkotāji piedāvā vairākus jau sagatavotus stundu plānus ar mācību materiāliem, kā arī bezmaksas tiešsaistes kursu skolotājiem

UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija aicina sagatavot savus inovatīvus mācību stundu plānus, kas veltīti kādam no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Stunas plāna veidlapa pieejama šeit: www.skolas.unesco.lv (sadaļā Pasaules lielākā mācību stunda). 

Visi plāni tiks apkopoti īpašā publikācijā, un veiksmīgākie – apbalvoti noslēguma ceremonijā decembrī. Aicinām mācību stundu plānus sagatavot un īstenot nedēļā no 18. līdz 24. septembrim vai UNESCO nedēļā no 9. līdz 15. oktobrim un nosūtīt tos kopā ar nelielu aprakstu un vienu fotogrāfiju UNESCO LNK līdz 30. oktobrim (e-pasts: programmas@unesco.lv).


Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 59 izglītības iestādes no visas Latvijas, kas īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla. Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni ir apkopoti publikācijā “Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda”.

“Pasaules lielākās mācību stundas” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis, tostarp Latvija apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Šogad starptautiskā akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” norisināsies ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai.

Latvijā, sākot no 19. septembra, skolas aicinātas sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

“Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā,” stāsta Ilze Dalbiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja.

Materiāli iedvesmai, mācību stundu paraugi un cita noderīga informācija skolām jau pieejama www.skolas.unesco.lv.

“Pasaules lielāko mācību stundu” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, kas tiek rīkota sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu un citām institūcijām un organizācijām.

Akcijas mājas lapa: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
Informācija latviešu valodā: www.skolas.unesco.lv

Comments