Jaunumi‎ > ‎

Seminārs “Valoda, valodniecība un kultūras politika Latvijā: 1940-1964"

Publicēja 2018. gada 17. okt. 03:58Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2018. gada 17. okt. 04:01 ]
Latvijas Okupācijas muzejs aicina uz starptautisku semināru “Valoda, valodniecība un kultūras politika Latvijā: 1940.-1964. gads”, kas notiks 2018. gada 26. oktobrī plkst. 13.00-18.00 muzeja telpās Raiņa bulvārī 7.

Seminārā tiks aplūkotas minētās tēmas divos laikposmos - no 1940. līdz 1953. gadam un no 1953. līdz 1964. gadam. Semināra pirmajā daļā tiks pārrunātas izglītības procesa zibenīgās pārmaiņas pirmajā padomju okupācijas gadā, vācu okupācijas kultūrpolitika valodu jautājumos, kā arī marrisma idejas un to atspulgi Latvijas valodniecībā. Otrajā daļā tiks analizēts politiskais atkusnis Padomju Latvijas rakstnieku savienības darbībā, "varas balss" pēc J. Staļina nāves, kā arī nacionālkomunistu mērķtiecīgā darbība latviešu valodas statusa saglabāšanai un nostiprināšanai.Semināra programma:

12.30 Reģistrēšanās, kafija

Moderatore: Ph.D. Baiba Metuzāle-Kangere

13.00-13.10 Ievadvārdi: valodnieces Valērijas Bērziņas-Baltiņas piemiņas fonda projekta vadītāja Dr. Gundega Michele un projekta vadošā pētniece Dr. Vineta Poriņa

13.10-13.50 Dr. philol. Normunds Dzintars (Valsts valodas komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija) “Pārmaiņu zibšņi izglītības procesā 1940.-1941. gadā”

13.50-14.30 Dr. hist. Kārlis Kangeris (Latvijas Vēsturnieku komisija, LU Latvijas vēstures institūts) “Kultūras politika vācu okupācijas laikā - 1941-1944: valodas un ar tām saistīti jautājumi”

14.30-15.10 Dr. philol. Vineta Poriņa (Latvijas Okupācijas muzejs) “Marrisms lingvistiskajās diskusijās”

15.10-15.30 Pārtraukums

15.30-16.10 Mag. Philol., Dr. philol. cand. Madara Eversone (Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts) "Politiskā atkušņa iezīmes Latvijas Padomju rakstnieku savienībā (1956–1959)"

16.10-16.50 Dr. philol. cand. Dens Dimiņš (Islandes Universitāte (Háskóli Íslands) / Berlīnes Brīvā Universitāte (Freie Universität (Berlin)) “Varas balss” pēc J. Staļina nāves”

16.50-17.30 Jānis Riekstiņš (Latvijas Okupācijas izpētes biedrība) “Latviešu nacionālkomunistu mērķtiecīgā darbība latviešu valodas statusa saglabāšanai un nostiprināšanai”

17.30 Noslēgums. Diskusijas neformālā vidē.

Pirmais Muzeja rīkotais valodniecības seminārs notika šī gada 16. jūnijā. Vairāk par to lasīt var ŠEIT