Jaunumi‎ > ‎

Vasaras dienas Preiļos, 2013.

Publicēja 2013. gada 5. aug. 03:56Vēstures skolotāju biedrība   [ atjaunināts 2013. gada 6. aug. 05:28 ]


Beigušās kārtējās VSB Vasaras dienas. Šoreiz viesojāmies viesmīlīgajā Latgalē – Preiļos. Šīs vasaras dienas sapulcēja 94 vēstures skolotājus un paliks atmiņā ar patiešām zinātniski un radoši piesātinātu darba programmu. Pirmajā dienā bija iespēja piedalīties Izraēlas holokausta muzeja un izglītības centraYad Vashempārstāves Noa Segal nodarbībā par bērniem holokaustā. Vakaru noslēdza ekskursija – pastaiga pa Preiļu pilsētu un parku, Polikarpa Čerņavska keramikas mājas apmeklējums un, protams, neaizmirstamā viesošanās Leļļu karalistē un hoteļa „Pie Pliča” senlietu apskate.

Otrā diena sākās ar Vēstures skolotāju biedrības aktualitātēm un VISC speciālistes Vitas Jaunozolas 9. un 12. klases eksāmenu analīzi, kā arī būtiskāko vēstures kā mācību priekšmeta iezīmju akcentēšanu. Pozitīvas un radošas domas rosināja vairāku  kolēģu dalīšanās pieredzē (vēlreiz paldies par to V. Nalivaiko, V. Purēnam, D. Latvei, V. Beitānei, A. Miezītei , A. Voitiškei , E. Balodei un I. Kudlānei)

Otrās dienas turpinājumā Vasaras dienu dalībnieki piedalījās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja konferencē „Multikulturālā un daudzkonfesionālā Latgale”. Par šo iespēju jāpateicas radošai sadarbībai, kura izveidojusies starp  Preiļu vēstures un sociālo zinību MA vadītāju Noru Šņepsti un Preiļu muzeja direktori Teklu Bekešu. Konferenci atraktīvi vadīja Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta direktors, Dr. hist. Henrihs Soms, bija iespēja klausīties tādus izcilus lektorus kā Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāju Dr. hist. Antoniju Vilcāni,  kinorežisoru Jāni Streiču, Dr. habil. philol., prof. Janīnu Kursīti-Pakuli, Latgales vecticībnieku kopienas vadītāju, Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs Ivanu Lavrenovu u. c.

Vakara noslēgums Preiļu kultūras nama zālē noteikti paliks daudzu kolēģu atmiņā kā dziesmām bagātākais Vasaras dienu pasākums, kad tika izdziedātas un atsauktas atmiņā sen aizmirstas melodijas.

Trešajā dienā notika Preiļu un Aglonas novadu kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana: viesošanās Moskvinas vecticībnieku lūgšanu namā un saruna ar mācītāju Ivanu Lavrenovu, Bērzgales katoļu baznīcas vēstures iepazīšana priestera Aigara Bernāna vadībā, uzkāpšana Madelānu pilskalnā un A. Vilcānes profesionālais stāstījums, Karaļkalna apmeklējums un Aglonas bazilika, kuras iespaidu paspilgtināja priestera Andžeja Lapkovska pārdomas.

            Par Vasaras dienu veiksmīgo norisi milzīgs paldies Preiļu vēstures un sociālo zinību MA vadītājai Norai Šņepstei un skolotājām D. Kiuleniecei, N. Pīzelei, L. Melderei, I. Gražulei.

Novēlam visiem Vasaras dienu dalībniekiem jauku atlikušo atvaļinājumu un pateicamies par atbalstu un sapratni!

VSB valde


Fotogalerija 


VSB Vasaras dienu norises ģeogrāfija. Vasaras dienas nevarēja nenotikt Preiļos!

Vēl dienu pirms Vasaras dienu sākuma to organizētāji ar prāmi šķērso bij. Kurzemes hercogistes un Inflantijas provinces robežu, dodoties uz Preiļiem. Labajā pusē - Kurzemes-Zemgales Sēlija, kreisajā - Latgale   


Noa Segal vada nodarbību par ebreju bērniem holokausta apstākļos


Vēsturiski informatīva vakara pastaiga pa Preiļiem


Leļļu muzejāLeļļu muzeja kolekcija. Bez eņģeļiem te ir arī V. Zatlers, V. Putins un daudzi citi personāži

Leļļu muzeja dzīvais eksponāts - runcis Griša, kurš zaudējis asti ceļu negadījumā


Viesošanās Polikarpa Čerņavska keramikas muzejā-darbnīcā


2013. gada vēstures eksāmenu datu analīze

Bez vārdiem


Vilnis Purēns stāsta par kristīgās Konstantinopoles pēdām mūsdienu Stambulā. Var noprast, ka tūkstošgadīgā un dižā Bizantijas senatne nav mūsdienu turku lepošanās stāsts

Pārdomas un meditācija pieredzes apmaiņas nodarbībā


Henrihs Soms vada Preiļu muzeja un VSB konferenci. Viņa uzstāšanās par novadpētniecības pamatprincipiem un novada vēstures rakstīšanu izraisa daudzas nopietnas pārdomas, bet piedzīvotie atgadījumi - smieklu šaltis 


Kinorežisora Jāņa Streiča aizrautīgais atmiņu stāstījums par dzīvi Latgalē. Dzīves fabulas ir pat vairāku jaunu filmu scenāriju vērtas, taču režisors sola grāmatu 


Profesore Janīna Kursīte par kapu pieminekļiem kā vēstures avotiem. Izrādās, katoliskajos un pareizticīgajos Latgales un Baltkrievijas pierobežas apvidos tie mēdz būt ne tikai pagāniski, bet pat erotiski


Josifs Ročko gan iepazīstina ar Latgales ebreju daudzveidīgo un traģisko vēsturi, gan izstāsta dažu labu ebreju anekdoti


Tiek novērtētas 3D iespējas vēstures pieminekļu digitālajā dokumentēšanā. Tās demonstrē vecticībnieku pārstāvis (sic!)   


Spītējot stiprajām lietusgāzēm, Noa Segal un Daugavpils ebreju muzeja direktors Josifs Ročko apmeklē holokausta memoriālu un Preiļu ebreju kapus

Vasaras dienu dalībnieku kopbilde ar karogu Preiļu kultūras namā pirms svinīgajām vakariņām

Kura dziesma sākas ar...?

Līdz ar ekskursijas sākumu lietus mitējas un uzspīd saule
 
 

Preiļu muzeja direktore Tekla Bekeša iepazīstina ar Holokausta memoriālu Vasaras dienu dalībnieki vēro, kā vācu studenti-brīvprātīgie sakopj Preiļu ebreju kapus. Interesanta sakritība - nākošgad vācu studenti strādāšot Talsos, turpat, kur notiks 2014. gada VSB vasaras dienasIzrādās, ka uzrakstus uz pieminekļiem var saskatīt pavisam vienkārši - jāuzklāj bārdas skujamās putas un jāizlīdzina. Lai saprastu uzrakstīto,  jāprot vienīgi lasīt ivritā


Ekskursijas nākamais objekts - Moskvinas vecticībnieku dievnams. Vecticībnieku draudzes vadītāja teoloģiski filozofisks skaidrojums par pieminekļa simbolisko jēgu  


 Konferences referents tēvs Ivans Larionovs rāda vecticībnieku lūgšanu grāmatas, dažas no tām - vairākus simtus gadu vecas


Bērzgales baznīca - viena no retajām katoļu koka baznīcām  


Bērzgales katoļu baznīcā. Aigars Bernāns stāsta, kā iet mazumā Latgales katoļu draudžu skaits 


Karaļkalns - varbūt mēģinājums izveidot jaunu kristīgo konfesiju? Vēsturnieki zina, ka sākotnēji arī Mārtiņš Luters arī bija plašākai sabiedrībai nezināms mūks, kuram nebija pat nojausmas par baznīcas reformēšanu

 


Vēstures skolotāji droši dodas uz Noasa šķirstu Karaļkalnā.  Varbūt VISC informācijas kontekstā par vēstures eksāmena licēju skaita nemitīgo sarukumu šķirstā vajadzētu novietot arī eksāmena materiālus - lai neizzūd


Vēstures skolotāju Valteru nebaida iespējamā apsūdzība ķecerībā


Uzkāpšana seno latgaļu pilskalnā Madalānos. Vietējie novadpētnieki ir pārliecināti, ka tieši šeit (nevis Jersikas pilskalnā pie Daugavas) atradies senās Jersikas valsts galvenais centrsArheoloģe Antonija Vilcāne Madalānu pilskalna plakumā stāsta par izrakumu rezultātiem un kliedē dažas novadpētnieku hipotēzes


Atgriešanās pie tradicionālās kultūras. Aglonas bazilika divas nedēļas pirms lielā svētceļnieku pieplūduma


"Vēstures skolotāji, izrādās, labi zina, ka Latgalē kopš 16. gs. valdīja poļi, bet Rīgā 17. gs. virsroku guva luterāņi," patīkami pārsteigts Aglonas jaunais priesteris Andžejs Lapkovskis

     

Aglonas Dievmāte

Priesteris izskaidro nevienu vien katoļu baznīcas uzbūves principu un tās vēstures niansi


Pagaidām te vēl tukšs, bet pēc divām nedēļām nebūs nevienas brīvas vietas. Kā stāsta vietējais priesteris, svētceļnieki ierodoties pat no Latīņamerikas


Ekskursija tuvojas noslēgumam, laika trūkuma dēļ izpalika vienīgi brauciens ar prāmi uz Upursalu Rušonos. Tas paliek ierosmei individuālajiem tūrisma braucieniem pa Latgali

 

Pēc bagātīgas un daudzveidīgas garīgās barības visas dienas garumā tieši laikā arī īstā maltīte


Vasaras dienu saimniece Nora nosaka: "Uh! Liekas, ka viss sanāca labi!" Tam nevar nepiekrist.   
Autobusi tagad aicina uz Rīgas virzienā, bet pēc gada - uz TalsiemSagatavoja Inese Berga un Valdis KlišānsComments