Jaunumi‎ > ‎

Vēstures olimpiāde 9. klasēm

Publicēja 2012. gada 12. okt. 02:46Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2012. gada 12. okt. 02:54 ]
Šā mācību gada vēstures olimpiādes pirmās kārtas tēma būs Latvijas un Eiropas vēsture no 19. gadsimta sākuma līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Olimpiādes uzdevumos uzsvars tiks likts uz norisēm tagadējā Latvijas teritorijā, tomēr dalībniekiem būs jāspēj izskaidrot, kā tās ietekmējuši notikumi Eiropā un pasaulē kopumā. 

Olimpiādes uzdevumi tiks publicēti 26. novembrī un dalībniekiem būs nedēļa laika uzdevumu veikšanai. Gatavojoties olimpiādei, iesakām pievērst uzmanību  daudzveidīgajām pārmaiņām, kas skāra sabiedrības dzīvi 19. gadsimtā: filozofijā, politikā, zinātnē, ikdienas dzīvē un citur. 

Olimpiādes nolikums lasāms šeit. Iepriekšējo gadu uzdevumi lejuplādējami šeit.


2012./2013. mācību gada vēstures olimpiāde 9. klases izglītojamajiem
NOLIKUMS

1.Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. attīstīt izglītojamajos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” standartā noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas;
1.2. sekmēt izglītojamo interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām;
1.3. veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos;
1.4. radīt izglītojamajiem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.

2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Vēstures skolotāju biedrību.

3. Olimpiādes adresāts: 9. klases izglītojamie.

4. Olimpiādes norise:
4.1. olimpiādē var piedalīties ikviens 9. klases izglītojamais. Dalībai otrajā kārtai tiek atlasīti 75 pirmās kārtas dalībnieki, kuru darbi ieguvuši lielāko iegūto punktu skaitu;
4.2. olimpiādi organizē un uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komiteja. Uzdevumus sagatavo valsts valodā, darbu var veikt latviešu vai krievu valodā;
4.3. olimpiāde norisinās divās kārtās. Olimpiādes dalībnieki katrā kārtā apliecina savas faktu zināšanas, analīzes prasmes un spēju tās pielietot praksē, atbildot uz jautājumiem, pildot uzdevumus un uzrakstot eseju;
4.4. olimpiādes pirmās kārtas uzdevumi tiek publicēti centra mājaslapā: www.visc.gov.lv un biedrības mājaslapā www.vsb.lv/olimpiade;
4.5. olimpiādes uzdevumus dalībnieki pilda elektroniski un iesūta Vēstures skolotāju biedrībai, augšupielādējot www.vsb.lv/olimpiade/dalibnieki;
4.6. olimpiādes pirmās kārtas norises laiks: 2012. gada 12. oktobris – 2012. gada 3. decembris;
4.6.1. pirmās kārtas tēmu izziņo 2012. gada 12. oktobrī;
4.6.2. pirmās kārtas uzdevumi tiek publicēti 2012. gada 26. novembrī, atbildes jāiesūta līdz 2012. gada 3. decembrim plkst. 17:00;
4.6.3. olimpiādes pirmās kārtas rezultātus paziņo divu mēnešu laikā pēc darbu iesūtīšanas;
4.6.4. pirmajā kārtā vērtēti tiek tikai pilnībā izpildīti darbi, t.i. tādi, kuros veikti visi uzdevumi.
4.7. olimpiādes otrās kārtas norises laiks – 2013. gada 26. februāris;
4.7.1. olimpiādes otrajā kārtā uzaicinātie dalībnieki klātienē veic olimpiādes darbu rakstveidā;
4.7.2. olimpiādes darba ilgums – ne vairāk kā 180 minūtes.
4.8. olimpiādes rezultātus apkopo olimpiādes rīcības komisija un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts Izglītības satura centra mājas lapā:www.visc.gov.lv.

5. Olimpiādes darba hronoloģiskās robežas:
5.1. pirmajā kārtā: Latvijas un Eiropas vēsture no 19. gadsimta sākuma līdz Pirmā pasaules kara sākumam;
5.2. otrajā kārtā: Latvijas un Eiropas vēsture 19. gadsimta sākuma līdz Otrā pasaules kara beigām.

6. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu.