Jaunumi‎ > ‎

Video materiāli par Latvijas pirmajiem Ministru prezidentiem un Latvijas valsts simboliku

Publicēja 2016. gada 18. janv. 03:55Valdis Klisans   [ atjaunināja Danute Grīnfelde 2016. gada 19. janv. 00:26 ]

Nepilnu 5 minūšu stāsts par pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem, kura satura autors ir Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš; video ir izmantoti vēsturisko kino hroniku kadri: https://www.youtube.com/watch?v=XHpGSVY_2ow


Valsts kancelejas rīkoto publisko lekciju video ieraksti, kurās katrā apmēram stundu ir stāstīts par katru no pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem: https://www.edati.lv/9premjeri/video-lekcijas

Visas līdz šim notikušās lekcijas iespējams noskatīties video koplietošanas vietnē YouTube:
1. Kārlis Ulmanis.
2. Zigfrīds Anna Meierovics.
3. Jānis Pauļuks.  
4. Voldemārs Zāmuels
5. Hugo Celmiņš
6. Arturs Alberings
7. Marģers Skujenieks
8. Pēteris Juraševskis
9. Ādolfs Bļodnieks

Animēts video stāsts par Latvijas Valsts ģerboni, kura satura autors ir Heraldikas komisijas pārstāvis, vēsturnieks Armands Vijups: https://www.youtube.com/watch?v=pBdVZw-nBS0 un ar subtitriem krievu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=OyGfZP47E2c


Armanda Vijupa publiskā lekcija par valsts ģerboni: https://www.youtube.com/watch?v=AiwICcCTOyU