Jaunumi‎ > ‎

Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 5. olimpiādes nolikums

Publicēja 2015. gada 11. febr. 01:24Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 11. febr. 01:25 ]

Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 5. olimpiādes nolikums


1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. veicināt skolēnos interesi par politiku un politiskajām norisēm Latvijā un pasaulē;
1.2. attīstīt spēju orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt politiskos procesus;
1.3. radīt skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.

2. Olimpiādes norise:

2.1. olimpiādi organizē Vidzemes Augstskolas (ViA) sadarbībā ar Valmieras IP un Kocēnu novada IP;
2.2. norises laiks: 2015 gada 23. marts no plkst. 10.00 – 15.00;
2.3. norises vieta: Valmiera, ViA ēka Cēsu ielā 4;
2.4. dalībnieki: 11., 12. klašu skolēni, 1-3 pārstāvji no skolas;
2.5. temati: politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības, ES;
2.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā ViA Sociālo zinātņu fakultātes docētāji;
2.7. darba ilgums:
2 astronomiskās stundas - rakstiskā daļa, kura tiek pildīta elektroniski,
1 astronomiskā stunda - diskusija ar ViA docētājiem, kurā piedalās labākos rezultātus uzrādījušie skolēni pēc pirmās kārtas;
2.8. darbu vērtētāji: ViA docētāji;
2.9. apbalvošana: uzvarētājs iegūst tiesības studēt par valsts līdzekļiem Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātē Politoloģijas studiju programmā, visiem finālistiem un viņu skolotājiem - atzinības raksti.

Pieteikšanās:
pilsētas un citu Vidzemes reģiona novadu dalībniekiem pa e-pastu maragavare@inbox.lv līdz 2015. gada 28. februārim. Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds un uzvārds, skola, skolotājs konsultants, skolotāja kontakttālrunis un e- pasta adrese.

Pasākuma programma tiks izsūtīta 2015. gada 2. martā.

Papildu informācija pie Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, telefons 29994766, e- pasts maragavare@inbox.lv
Ċ
Danute Grīnfelde,
2015. gada 11. febr. 01:26