Jaunumi‎ > ‎

Vidzemes reģiona politikas un tiesību 2. olimpiādes nolikums

Publicēja 2011. gada 24. nov. 08:04Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 24. nov. 08:21 ]
Pēc Valmieras vēstures un politikas skolotāju metodiskās apvienības lūguma publicējam Vidzemes reģiona politikas un tiesību 2. olimpiādes nolikumu. Nolikums .doc formātā lejuplādējams šeit. Papildus informācija iegūstama no Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, rakstot uz maragavare@inbox.lv.


Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 2. olimpiādes nolikums.


1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. veicināt skolēnu interesi par politiku un politiskajām norisēm Latvijā un pasaulē;
1.2. attīstīt spēju orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt politiskos procesus;
1.3. radīt skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.

2. Olimpiādes dalībnieki:  12. klašu skolēni, 1-3 pārstāvji no skolas.

3. Olimpiādes norises laiks un vieta: Valmiera, VIA ēka Cēsu ielā 4, 2012. gada 19. marts no plkst.10.00-15.00

4. Olimpiādes saturs: politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības.

5. Olimpiādes norise:
5.1. Olimpiādi organizē Vidzemes Augstskolas ( VIA ) Sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Izglītības pārvaldi un Kocēnu novada Izglītības pārvaldi.
5.2. Darbu veido VIA Sociālo zinātņu fakultātes docētāji.
5.3. Darba ilgums: 2 astronomiskās stundas - rakstiskā daļa, kura tiek pildīta elektroniski; viena astronomiskā stunda- diskusija ar VIA docētājiem, kurā piedalās 10 labākos rezultātus uzrādījušie skolēni pēc pirmās kārtas.
5.5. Darbu vērtētāji: VIA docētāji.
5.6. Apbalvošana: uzvarētājs iegūst tiesības studēt par valsts līdzekļiem Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātē Politoloģijas studiju programmā, visiem finālistiem un viņu skolotājiem - atzinības raksti.

6. Skolu dalībnieku pieteikšana:
Valmieras pilsētas un citu Vidzemes reģiona novadu dalībniekiem pa e- pastu maragavare@inbox.lvlīdz 2012. gada 13. februārim.
Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds un uzvārds, skola, skolotājs konsultants, skolotāja kontakttālrunis un e-pasta adrese.
Pasākuma programma tiks izsūtīta 2012. gada 20. februārī.

Papildu informācija pie Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, telefons 29994766, e- pasts maragavare@inbox.lv
Comments