Jaunumi‎ > ‎

Rīgā un Alūksnē notiks vieslekcijas par Johanu Ernstu Gliku

Publicēja 2016. gada 6. apr. 05:39Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2016. gada 6. apr. 05:42 ]
J. E. Gliks bērnības, jaunības un skolas gadus pavadīja Vācijā, vēlāk kļuva par mācītāju un prāvestu Livonijā, turpat arī dibināja ģimeni un 1702. gadā piedzīvoja krievu gūsta laika katastrofu. Viņa dzīvi Livonijā, galvenokārt Rīgā, ir dokumentējis luterāņu Ģenerālkonsistorijas Stokholmas arhīvs. Jaunu profesionālo dzīvi kā skolotājs un izglītības plānotājs Gliks varēja uzsākt Maskavā. Visnozīmīgākais avots ir autobiogrāfiskais izklāsts, ko Gliks 1699. gadā uzrakstīja zviedru ģenerālgubernatoram Ērikam Dālbergam(Erich Dahlberg). Vieslekcijā būs iezīmētas Glika kā mācītāja, skolotāja, filologa, tulkotāja, izglītības politiķa un apgaismotāja dzīves gaitas.
Vieslekcija notiks vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā
Dalība bez maksas
Plašāka informācija

Ielūgums uz

Prof. Dr. Helmuta Glika
(Helmut Glück)
vieslekciju

Johans Ernsts Gliks. Dzīve un darbs

2016. gada 18. aprīlī
plkst. 16.30-18.00
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 205. auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā
2016. gada 20. aprīlī
plkst. 15.00-16.30
Ernsta Glika Bībeles muzejā, Pils ielā 25a, Alūksnē
Referents
Profesors Helmuts Gliks ir studējis ģermānistiku, nordistiku un slāvistiku Tībingenē un Bohumā. Viņš fokusējās uz valodas zinātnēm, 1978. gadā iegūstot doktora grādu Osnabrikas Universitātē un 1984. gadā Hannoverē habilitējoties ar doktordarba tēmu „Raksts un rakstība. Lingvistiskais un kultūrzinātniskais pētījums”. Kopš 1991. gada Helmuts Gliks ir profesors Bambergas Universitātē un vada Vācu valodniecības un vācu valodas kā svešvalodas (C3) katedru. Prof. Dr. Helmuts Gliks jau vairākkārt sadarbojies ar Gētes institūtu un ar DAAD.