Jaunumi‎ > ‎

VSB valdes atklātā vēstule

Publicēja 2013. gada 7. okt. 03:28Vēstures skolotāju biedrība

Rīgā, 07.10.2013. 

Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

Latvijas skolotājiem un plašsaziņas līdzekļiem

Vēstures skolotāju biedrības aicinājums

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji pēdējā laikā ir izteikuši norādes, ka darba burtnīcas ir jāuzskata par novecojušām un no tām vajadzētu atteikties. Tomēr mūsu darba pieredze liecina, ka bez tām vai līdzīgiem darba materiāliem pilnvērtīga Latvijas un pasaules vēstures mācību satura apguve ir apgrūtināta. Digitālie materiāli, kurus ministrija iesaka izmantot burtnīcu vietā, patreizējā versijā ir paredzēti demonstrēšanai klases priekšā, turklāt šo materiālu ir ļoti maz un saturiski tie nosedz tikai dažus no mācību priekšmeta standartā un programmā noteiktajiem daudzajiem tematiem un metodiskajām prasībām. Savukārt darba burtnīcas, darba lapas, praktikumi un līdzīgi materiāli ir domāti skolēnu individuālajam darbam, tie aptver visas standarta prasības. Izmantojot tos, skolotājs var pārliecināties, kā mācību saturu ir uztvēris katrs skolēns. Šie materiāli ļauj arī diferencēt darbu un izvēlēties uzdevumus atbilstoši kara skolēna spējām un vajadzībām. Jānorāda arī tas, ka Latvijā centralizētie eksāmeni notiek rakstveidā un tieši darba burtnīcas, darba lapas un praktikumi ir tie, kas palīdz skolēniem labāk sagatavoties šāda veida pārbaudījumam.

Ņemot vērā ministrijas politiku, apzinīgākie skolotāji paši gatavo dažādus materiālus skolēnu individuālajam darbam. To sastādīšana aizņem ilgu laiku un prasa lielu papildus piepūli. Uzskatām: ja Izglītības un zinātnes ministrija neatbalsta darba burtnīcu un tām līdzīgu materiālu izmantošanu, tad skolotājiem ir jāpiešķir piemaksas par papildu darbu, kas ieguldīts šo materiālu gatavošanā. Samaksas līmenim ir jāatbilst tam, kādu atlīdzību par savu darbu vidēji saņem darba burtnīcu autori. Tā kā valsts, nepērkot darba burtnīcas, varētu ietaupīt, turklāt ņemot vērā to, ka Latvija pēc krīzes guvusi labus panākumus tautsaimniecības attīstībā, lielu slogu valsts budžetam tas neuzliktu. Par savām pūlēm skolotāji iegūs taisnīgu atlīdzību.

Aicinām mūsu paziņojumam pievienoties arī ģeogrāfijas, dabaszinību, latviešu valodas un literatūras, kā arī citus skolotājus, kuru priekšmetos IZM rosina atteikties no darba burtnīcu lietošanas.

Vēstures skolotāju biedrības valde

 

 

Comments