Jaunumi‎ > ‎

VSB Valdes locekļu un darba grupu vadītāju atskaite par darīto 2015. gadā

Publicēja 2015. gada 2. dec. 10:53Valdis Klisans   [ atjaunināts 2015. gada 2. dec. 11:07 ]

Ginta Vītola

 • VSB dokumentācijas sakārtošana pārreģistrācijai VID.
 • VSB biedra naudu un Vasaras dienu maksas iekasēšana, izmaksu tāmes veidošana. 
 • VSB maksājumi Euroclio, maksājumi Vasaras dienu laikā un kopējā VSB budžeta uzturēšana. 
 • Dalība VSB Vasaras dienu organizēšanā – organizatoriskais brauciens uz Valku pirms Vasaras dienām, sertifikātu sagatavošana u. c.
 • Kafijas pauzes un pusdienu organizēšana gada konferencēs.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.


Ansis Nudiens

 •  Dalība Eiroclio organizētā projektā "Teaching Europe" (projekta mērķis apkopot ziņas par mācību grāmatām un tur pieejamo informāciju, kas tiek izmantota ES valstīs mācot par ES vēsturi, struktūru un institūcijām).
 • Dalība Pestalozzi semināra vadīšanā.
 • Skolotāju aptaujas rezultātu apkopošana un prezentēšana VISC un kolēģiem.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.

 

Danute Grīnfelde (Dūra)

 • 9. klašu vēstures olimpiādes novados organizēšana.
 • Raksts EUROCLIO apkārtrakstam
 • Iesūtīto olimpiādes darbu pārvērtēšana.
 • Konkursa "Vēsture ap mums" darbu vērtēšana.
 • Valsts olimpiāde 9. klasēm.
 • Eustory tīkla gadskārtējā tikšanās.
 • Valsts olimpiādes laureātu apbalvošana.
 • Konkursa "Vēsture ap mums" fināls.
 • Konkursa "Vēsture ap mums" noslēguma sarīkojums.
 • Nodarbības vadīšana konferencē "Europa in Vielfalt gestalten/Creating Europe in
 • Dalība „Diversity" Sofijā, Bulgārijā.
 • Nodarbība Pestalozzi programmas seminārā ''Atmiņas par Eiropas konfliktiem un mūsdienu skolēns".
 • Dalība Eustory tīkla vadības grupas sanāksmē.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.

 

Baiba Atmane

 • Dalība Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta projektā „Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka seminārs Kazdangā”.
 • Dalība Pestalozzi projektā.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.

 

Vilnis Purēns

 • Jautājumu izstrāde vēstures skolotāju aptaujai par dalītās Latvijas un pasaules vēstures mācīšanas sekām.
 • % rēķināšana aptaujas datiem un sagatavojis prezentāciju, kas tika rādīta Valkā un ievietota VSB mājaslapā.
 • Materiālu izstrāde diskusijai par jaunajiem standartiem.
 • Dalība “Pestalozzi” konferencē, priekšlasījums un prezentācija, ekskursija ārzemju kolēģiem pa Rīgu.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.

 

Edgars Bērziņš

 • Dalība Historiana projektā "Decisions and Dilemmas"
 • Dalība Euroclio organizētajā seminārā "How do we learn and teach about the Battle of Waterloo after 200 years?" (Beļģija).
 • Dalība Valsts Vēstures olimpiādes 9.klašu skolēniem novērošana un darbu labošanā.
 • Dalība Euroclio gada konferencē un Ģenerālajā Asamblejā.
 • Konkursa "Vēsture ap mums" darbu vērtēšana.
 • Dalība Pestallozzi seminārā "Memories about conflicts in Europe: how to deal with them in today's history lesson?".
 • Tikšanās ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultanti Z.Ozolu par sadarbību konkursa "Vēsture ap mums" organizēšanā, novembris
 • Euroclio manifesta tulkošana latviski.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.


Valdis Klišāns

 • VSB oficiālo vēstuļu un atbilžu sagatavošana.
 •  VSB nostājas paušana un sadarbība ar IZM VISC, KM, Izraēlas vēstniecību u. c. 
 • VSB Valdes viedokļa paušana plašsaziņas līdzekļos (LR1, LR4, Leta, žurnāls „Ir”).
 •  Oficiālo uzrunu teikšana VSB pasākumos.
 • Dalība VSB Vasaras dienu organizēšanā ­– organizatoriskais brauciens uz Valku pirms Vasaras dienām, sertifikātu sagatavošana u. c.
 • Dalība “Pestalozzi” semināra idejas un darba kārtības izstrādē.
 • Līdzdalība VSB mājas lapas uzturēšanā.
 •  VSB šofera pienākumu pildīšana.
 • Dalība VSB Valdes sēdēs.    

Ingrīda Sebre

 • VSB Vasaras dienu organizēšana – programmas izstrāde, telpu, ēdināšanas un naktsmītnes nodrošināšana, sadarbības ar Valkas pašvaldību, muzejiem, vēsturniekiem u.c. nodrošināšana.  

 

Aija Kļaviņa

 • Dalība VSB Vasaras dienu organizēšanā ­– organizatoriskais brauciens uz Valku pirms Vasaras dienām. 
 • Pestalozzi” dalībnieku grupas uzņemšana.  
 • Līdzdalība VSB Valdes sēdēs.

 

Dzintra Liepiņa

 • Dalība “Pestalozzi” semināra idejas un darba kārtības izstrādē, dalība konferencē.
 • Sadarbības un kontaktu uzturēšana ar citu valstu vēstures skolotāju asociācijām.
 • Sadarbība ar Latvijas Okupācijas muzeju.    
 • Līdzdalība VSB Valdes sēdēs.

Līdzās iepriekšminētajiem VSB biedriem, organizācijas ietvaros 2015. gadā aktīvi darbojušies:

Inga Bērziņa, Aira Broka, Aija Gudzuka, Toms Gulbis, Indra Skranda u. c.

 

 

VSB Valdes vārdā

Valdis Klišāns   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comments