Jaunumi‎ > ‎

VSB vēstule

Publicēja 2014. gada 5. aug. 00:23Vēstures skolotāju biedrība   [ atjaunināts 2014. gada 7. aug. 01:46 ]
Pamatojoties uz Talsu Vasaras dienās notikušo diskusiju un dalībnieku vienošanos, Ministru prezidentei L. Straujumai, Izglītības un zinātnes ministrei I. Druvietei un Izglītības departamenta vadītājai E. Papulei tika nosūtīta šāda vēstule.

Rīgā, 04. 08. 2014.

LR Ministru prezidentei L. Straujumai

IZM ministrei I. Druvietei

LR IZM Izglītības departamenta vadītājai E. Papulei.

Š. g. 29.-31. jūlijā Talsos notika Vēstures skolotāju biedrības (VSB) organizētās 17. Vasaras dienas-kursi ,,Etniskais, starpetniskais un nacionālais faktors Latvijas vēsturē – Talsu novada piemērs”, kuros piedalījās vairāk kā 100 vēstures skolotāji no dažādiem Latvijas novadiem. Diskutējot par 2014. gada 5. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto ,,Noteikumu projektu ,,Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem””, VSB dalībnieki vēlas vērst Jūsu uzmanību šādiem ļoti svarīgiem un skolotāju darbu ietekmējušiem faktoriem:

1.      Tuvojas 1. septembris, bet pamatizglītībā nav spēkā esošu pamatizglītības mācību priekšmetu standartu un tiem atbilstošu pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugu. Standartu neesamība kavē jaunu mācību līdzekļu apstiprināšanu un izdošanu, kas visintensīvāk notiek vasaras mēnešos.

2.      Pamatizglītības programmā ir divi mācību priekšmeti, kuros apgūst vēsturi – Latvijas vēsture (paredzēta viena stunda nedēļā) un Pasaules vēsture (paredzēta viena stunda nedēļā). Tā kā vēstures skolotāji ir ieinteresēti kvalitatīvi, loģiski, mūsdienīgi un skolēniem interesenti pasniegt šos mācību priekšmetus, nepieciešams atjaunot iepriekšējos normatīvajos dokumentos noteikto kārtību, iekļaujot atrunu "labākai Latvijas vēstures un Pasaules vēstures apguvei norādītais mācību stundu skaits var tikt variēts, saglabājot mācību priekšmeta apguvei semestrī un gadā paredzēto stundu skaitu". Šobrīd šāda piezīme publicētajos dokumentos vairs nav atrodama.

 

VSB vārdā

Valdes priekšsēdētājs                                           Valdis Klišāns
Comments