Jaunumi‎ > ‎

Apgāda "Zvaigzne ABC" jaunumi

Publicēja 2012. gada 11. jūn. 09:57Vēstures skolotāju biedrība   [ atjaunināts 2012. gada 18. jūn. 06:52 ]

Mācību komplekts “Latvijas vēsture pamatskolai. 2” paredzēts 7. klašu skolēniem Latvijas vēstures apguvei. Komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāju grāmata (pēdējā iznāks 2012.gada jūlijā).  

  “Latvijas vēsture pamatskolai. 2” sniedz informāciju par Latvijas teritoriju un tās iedzīvotājiem laikā no 13. gadsimta, kad tika nodibināta Rīga un izveidojās Livonija, līdz 18. gadsimta beigām, kad, piedzīvojusi poļu un zviedru laikus, latviešu apdzīvotā teritorija tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā. Mācību komplekts ne tikai sniegs zināšanas, bet arī palīdzēs veidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem vēstures avotiem un materiāliem. Latvijas vēstures mācību materiāls sakārtots hronoloģiskā secībā un aplūkots četrās nodaļās: kristianizācija un krustnešu iekarojumi; Livonija; Vidzeme un Latgale 16.–18. gadsimtā; Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gadsimtā. Katras mācību stundas materiāls sakārtots vienā grāmatas atvērumā. Mācību grāmatā ievietoti pieci pētījumi vēsturē, kas rosinās interesi par vēsturi, palīdzēs apgūt prasmes darbā ar vēstures avotiem un pētnieciskā darba iemaņas.


Šobrīd sagatavošanā ir arī jauni mācību līdzekļi Pasaules vēstures kursa apguvei pamatskolā. Autores un apgāds kā pirmo 2012. gada rudenī plāno izdot „Pasaules vēsture pamatskolai. Senie laiki”.

Nācis klajā komplekta „V. Klišāns. Vēsture vidusskolai”  otrs, papildināts mācību grāmatu izdevums. Tajā novērstas pirmajā izdevumā pamanītās faktu kļūdas, pielīdzināti literārā stila negludumi, aktualizēta mūsdienu informācija, kā arī nedaudz mainīts vizuālais un papildināts vēstures avotu materiāls.

Mācību grāmatas I, II, III un IV daļa atkārtoti apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijā 2011. gadā.         

 

 
2012.  gada jūnijā klajā nāks „S. Austruma. I.Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolai. Skolotāja grāmata”. Ņemot vērā to, ka kulturoloģijas mācību priekšmets neaptver visas izglītības programmas, tādējādi prognozējot grāmatas ierobežoto pieprasījumu, tā tiks publicēta tikai e-grāmatas formātā. Sīkāku informāciju par e-grāmatu iegādi skatīt: http://www.gramatuklubs.lv/lv/e-gramatas/help/

2012. gada vasarā nāks klajā arī "Kulturoloģija vidusskolai. Uzdevumu krājums".      

 

Vai senatnes mīti un leģendas ir izdoma vai tēlains skatījums uz pasauli un notikumiem, vai šajos no pagātnes nākušajos stāstos rodams realitātes atspulgs – vēstījums par pagājušo laiku cilvēku dzīvesveidu un varoņiem? Vai mēs zinām, ka tādi ietilpīgi jēdzieni kā „dvēsele”, „nemirstība”, „mūžīgā dzīvība”, „bezgalība” ir radušies seno ēģiptiešu un šumeru kultūras laikā? Kas patiesībā slēpjas aiz mūsdienās tik plaši, bet virspusēji lietotajiem jēdzieniem „grēku plūdi”, „septiņi treknie gadi” vai „Eiropas nolaupīšana”? Uz šīm un citām seno civilizāciju atstātajām mīklām mēģina atbildēt grāmata „Svētie noslēpumi”. Grāmatas autors Jānis Klētnieks ir piedalījies Latvijas Ārzemju mākslas muzeja organizētajos Karnakas tempļa un Džosera piramīdas izpētes darbos Ēģiptē, kā arī senatnes pieminekļu apsekošanā dažādās valstīs. Viņš ir pazīstams ar publikācijām tehnisko zinātņu vēsturē un apskatiem par pirmatnējiem astronomiskajiem priekšstatiem latviešu folklorā, Latvijas etnogrāfijā un arheoloģijā. J. Klētnieks meklējis senās Baltijas iedzīvotāju astronomisko priekšstatu saistību ar reliģiskajiem ticējumiem, tradīcijām un izpausmēm citur Eiropā un Tuvo Austrumu tautu kultūrvēsturiskajā skatījumā. Viņš ir grāmatas „Mūžības valdnieki” (2008) autors, filmu studijas Ģilde dokumentālās un zinātniski populārās filmas „Džosera piramīdas noslēpumi” (2010) zinātniskais konsultants un līdzautors.

 

 

  

 

Comments