Olimpiāde‎ > ‎

Arhīvs

19. vēstures olimpiāde 9. klasēm 


Ir noslēgusies 19. vēstures olimpiāde 9. klasēm. Olimpiādē piedalījās pavisam 482 jaunieši. Kopumā olimpiādes pirmajā kārtā varēja iegūt 179 punktus. Punktu summa veidojās no trim daļām – zināšanu pārbaudes uzdevumi 
(1. – 7. uzdevums), avotu analīzes prasmju pārbaude (8. uzdevums) un radošais darbs, kas atklāj kopsakarību izpratni un spriestspēju. 


Fināls notika 2013. gada 26. februārī N. Draudziņas vidusskolā Rīgā. Olimpiādes darba tēma bija „Latvijas un Eiropas vēsture no 19.gadsimta sākuma līdz Otrā pasaules kara beigām” un tajā varēja iegūt 130 punktus. Godalgotās vietas ieguvuši šādi dalībnieki: 

Pirmā vieta
Estere Kozlinska, Siguldas Valsts ģimnāzija

Otrā vieta 
Niks Cipruss, Valmieras Viestura vidusskola 
Krista Garā, Siguldas Valsts ģimnāzija
Zane Koļesņikova, Rīgas Franču licejs 
Elīza Ilze Malceniece, Allažu pamatskola 
Krista Šķēpa, Preiļu 1. pamatskola 

Trešā vieta
Margita Rudzāte, Rudzātu vidusskola 
Antra Gaile, Salaspils 1. vidusskola 
Darja Ņevedomska, Daugavpils Saskaņas pamatskola 
Dace Bērzkalne, Rīgas 45. vidusskola 
Paula Stašaite, Alsungas vidusskola 
Lelde Kalniņa, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 

Atzinība
Elizabete Laiviņa, Rīgas Franču licejs 
Anastasija Podlužnaja, Saskaņas pamatskola 
Patrīcija Ciemese, Grobiņas ģimnāzija 
Markuss Druziks, Jūrmalas Valsts ģimnāzija 
Diāna Korkliša, Rēzeknes 1. vidusskola 
Kristīne Pēča, Palsmanes pamatskola 
Darja Juhno, Daugavpils J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzija 
Lauma Iesalniece, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 
Dairis Jakubovskis, Jēkabpils Valsts ģimnāzija 
Dita Poševa, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola

Visu fināla dalībnieku rezultātu saraksts lejuplādējams šeit


18. vēstures olimpiāde 9. klasēm 

Valsts 18. olimpiāde „Latvijas un pasaules vēsture” 9. klasei notika Rīgā, Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, 2012. gada 28. februārī. Tajā piedalījās 67 dalībnieki. Godalgotās vietas ieguvuši šādi dalībnieki. 

1. vieta:     Baiba Kokina, Daugavpils Saskaņas pamatskola


2. vieta:     Magdalēna Mudule, Siguldas Valsts ģimnāzija

Katrīna Tomiņa, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Nora Ventaskraste, Rāvas pamatskola

3. vieta      Anna Elizabete Adiņa, Rīgas Franču licejs

Ralfs Edgars Beitāns, Rīgas Franču licejs
Olga Beluza, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
Anna Fjodorova, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
Madara Gabrāne, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola

Atzinība      Laine Beķere, Jelgavas Valsts ģimnāzija

Solvita Bernande, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola
Anna Bērzabinde, E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Ģirts Kārkliņš, Līvbērzes vidusskola
Annija Katkeviča, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Edgars Klētnieks, Cēsu Valsts ģimnāzija
Anna Kovaļova, Daugavpils Valsts ģimnāzija
Evelīna Rēzija Paegle, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Arta Raituma, Rīgas Franču licejs
Ieva Smilga, Siguldas Valsts ģimnāzija
Māra Starka, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Elizabete Vērmane, Rīgas Franču licejs

Visu fināla dalībnieku iegūto rezultātu saraksts lejuplādējams šeit

Pirmās kārtas tēma bija "Idejas un personības Latvijā laika posmā no 19. gs otrās puses līdz Pirmajam pasaules karam". Kopumā vērtēšanai iesūtīti 665 darbi. Šajā kārtā varēja iegūt līdz 166 punktiem. Augstākais iegūtais vērtējums ir 143 punkti. Vidējais - 87 punkti.
Olimpiādes fināls notiks 28. februārī plkst. 10.00 - 13.00 Natālijas Draudziņas ģimnāzijā Rīgā, Bruņinieku ielā 24. Dalībnieku reģistrācijas sākums plkst. 9.30. 
Olimpiādes fināla uzdevumos tiks aplūkota Latvijas vēsture no 19. gadsimta vidus līdz 1940. gadam, kā arī to ietekmējušie starptautiskie notikumi.

Uz finālu tiek aicināti šādi dalībnieki: 

Anna Elizabete Adiņa, Rīgas Franču licejs
Marta Amoliņa, Valmieras Valsts ģimnāzija
Juris Ampars, Rīgas S. Žoltoka vsk.
Dāniels Ancāns, Jaunsilavas pamatskola
Anželika Andrianova, Rīgas Šampētera vidusskola
Elvis Avotiņš, Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā
Kitija Balande-Balode, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola
Ralfs Edgars Beitāns, Rīgas Franču licejs
Laine Beķere, Jelgavas Valsts ģimnāzija
Olga Beluza, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
Solvita Bernande, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola
Anna Bērzabinde, E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Linda Birziņa, Jelgavas Valsts ģimnāzija
Sabīne Boroveca, Grobiņas ģimnāzija
Ieva Elizabete Brudne, Rīgas Franču licejs
Amanda Cīrule, Galgauskas pamatskola
Amanda Dolgā, Rīgas Franču licejs
Artis Dubkevičs, Cēsu Valsts ģimnāzija
Marta Fjodorova, Briežuciema pamatskola
Anna Fjodorova, Daugavpils Krievu vidusskola- licejs
Madara Gabrāne, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
Lāsma Ignatāne, Vaboles vidusskola
Veronika Ivanova, Daugavpils 3.vidusskola
Paula Ivanovaite, Tukuma Raiņa ģimnāzija
Anete Jēkabsone, Talsu Kristīgā vidusskola
Sindija Kalniņa, Pastendes pamatskola
Jurģis Kalniņš, Siguldas Valsts ģimnāzija
Ģirts Kārkliņš, Līvbērzes vidusskola
Annija Katkeviča, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Lāsma Katkovska, Rēznas pamatskola
Anda Kauliņa, Siguldas Valsts ģimnāzija
Edgars Klētnieks, Cēsu Valsts ģimnāzija
Kārlis Klišāns, Jēkabpils valsts ģimnāzija
Baiba Kokina, Daugavpils Saskaņas pamatskola
Dmitrijs Kokins, Daugavpils Krievu Vidusskola-licejs
Anna Kovaļova, Daugavpils Valsts ģimnāzija
Liene Kursiša, Līvānu 1. vidusskola
Anna Ķēniņa, Daugavpils Valsts ģimnāzija
Jūlija Ļaksa, Rīgas Purvciema vidusskola
Ilga Melne, Galgauskas pamatskola
Lāsma Mežale, Baltinavas vidusskola
Rihards Miķelsons, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Magdalēna Mudule, Siguldas Valsts ģimnāzija
Dārta Rasa Ozola, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
Evelīna Rēzija Paegle, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 
Madara Paidere, Rugāju novada vidusskola
Elīna Polikēviča, Rīgas Teikas Vidusskola
Dāgs Putniņš, Siguldas Valsts ģimnāzija
Arta Raituma, Rīgas Franču licejs
Ieva Ratniece, Rīgas Franču licejs 
Māra Rubene, Jaunsilavas pamatskola
Krišjānis  Rudus, Rīgas Franču licejs
Andra Marija Rudzīte, Ērgļu vidusskola
Marta Rudzīte, Cēsu Valsts ģimnāzija
Karīna Silauniece, Galgauskas pamatskola
Ansis Skadins, Vecsaules pamatskola
Ieva Smilga, Siguldas Valsts ģimnāzija
Laura Sproģe, Daugavpils Valsts ģimnāzija
Māra Starka, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Dairis Strupais, Jersikas pamatskola
Jānis Stūrītis, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
Sabīne Šnē, Rīgas 64. vidusskola
Viktorija Šterna, Galgauskas pamatskola
Katrina Tomina, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 
Sandris Turlajs, Nautrēnu vidusskola
Elita Ušpele, Vaboles vidusskola
Agnese Vaičeulena, Rīgas Franču licejs
Nora Ventaskraste, Rāvas pamatskola
Elizabete Vērmane, Rīgas Franču licejs
Annija Anna Zaļaiskalna, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija18. vēstures 9. klašu olimpiādes pirmā posma tēma ir "Idejas un personības Latvijā laika posmā no 19. gs otrās puses līdz Pirmajam pasaules karam".


Norādījumi darba noformēšanai
1. Darbs jāpilda elektroniski. Pēc vajadzības darbā var ievietot diagrammas un attēlus. Darbam nedrīkst veidot pielikumus kā atsevišķas datnes; 

2. Olimpiādes darbu sūta pa e-pastu, pievienojot kā pielikumu .doc vai .pdf formātā. 
Pielikuma nosaukumu veido šādi: <Uzvards Vards_Olimpiade 2012.doc>. Piemēram: Liepina Anna_Olimpiade 2012.doc 

3. Darbs jāsūta uz adresi info@vsb.lv līdz 01.12.2011

4. Iesūtot darbu, e-pasta vēstules nosaukumā jānorāda darba pildītāja vārds, uzvārds, klase, skolas nosaukums un novads. Piemēram, „Olimpiādes pirmās kārtas darbs: Anna Liepiņa, Bērzu pamatskolas 9b klase, Mežaiņu novads”; 

5. E-pasta vēstules tekstā brīvā formā jāapliecina, ka darbu autors ir veicis patstāvīgi (ka darbs nav plaģiāts). No interneta vai grāmatām tieši pārrakstītas rindkopas tiks uzskatītas par plaģiātu. Darbi ar plaģiāta pazīmēm netiks vērtēti! 

6. Darba autora vārds, uzvārds, skola, novads un konsultanta vārds, uzvārds jānorāda darba titullapā. Darbus var pildīt arī patstāvīgi, bez konsultanta.17. VĒSTURES OLIMPIĀDE NOSLĒGUSIES

Vēstures 17. valsts olimpiāde notika 2011. gada 8. martā Rīgā, N. Draudziņas ģimnāzijā 9. klašu skolēniem un LU Vēstures un filozofijas fakultātē 12. klašu skolēniem. 

9. klašu olimpiādes noslēdzošajā kārtā piedalījās 100 skolēni. Uzaicināto dalībnieku saraksts lejuplādējams VISC mājas lapā.

12. klašu olimpiādes noslēdzošajā kārtā piedalījās 43 dalībnieki. Dalībnieku iegūto punktu saraksts lejuplādējams VISC mājas lapā.

17. olimpiādes un iepriekšējo gadu uzdevumi ir lejuplādējami sadaļā Uzdevumi.

Paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Comments