Ko mēs mācām par saviem kaimiņiem?

2007. un 2008. gadā Vēstures skolotāju biedrība organizēja starptautisku projektu "Ko mēs mācām par saviem kaimiņiem". Projektā piedalījās vēstures skolotāju asociācijas no Somijas, Polijas, Dānijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Īslandes, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas un Krievijas (Arhangeļskas un Sanktpēterburgas vēstures skolotāju asociācijas).

Projekta gaitā tika apkopota informācija par tēmu: ko dalībvalstu skolu vēstures programmās mācām par savu kaimiņu valstu un tautu vēsturi. 2007. gada septembrī Rīgā notika seminārs, kura laikā dalībniekiem bija iespējams klātienē diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar kaimiņvalstu vēstures mācīšanu, vēstures skolotāju nevalstisko organizāciju darbības pieredzi.

Ar projekta materiāliem var iepazīties adresē: neighbours.vsb.lv

Projekta pamatfinansējumu sniedza Ziemeļu Ministru padomes Grantu programma NVO atbalstam Baltijas jūras reģionā, līdzfinansējumu-Sabiedrības integrācijas fonda NVO līdzfinansējuma programma un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, apmeklējiet projekta mājas lapu: neighbours.vsb.lv vai rakstiet projekta vadītājai Dzintrai Liepiņai: dzintra_liepina@inbox.lv.

Attēlā: Semināru atklāj EUROCLIO vadītāja Joke van der Leeuw-Roord.
Rīga, 2007. gada 7. septembris.
Dzintras Liepiņas foto.