Mācību priekšmets "Latvijas vēsture"Ar 2011. gada 1. septembri pamatizglītībā ieviesti divi jauni mācību priekšmeti: "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture". Lai palīdzētu vēstures skolotājiem gatavoties, piedāvājam VISC, Vēstures skolotāju biedrības biedru un izdevniecību sagatavotus materiālus.

2011. gada vasarā pamatizglītības vēstures skolotāju profesionālajai pilnveidei tika sarīkoti astoņi reģionālie semināri "Mācību priekšmeta Latvijas vēsture ieviešana pamatskolā". Tajos piedalījās un VISC apliecības par 12 stundu kursiem saņēma 528 dalībnieki. Semināri norisinājās Rīgā, Aizkrauklē, Daugavpilī, Liepājā, Jēkabpilī, Gulbenē un Valmierā. Semināra materiāli lejuplādējami zemāk.

Aicinām visus biedrības biedrus dalīties ar idejām un metodiskajiem materiāliem!

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Skatīt
Ministru kabineta noteikumi Nr.468 (12.08.2014) "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem."  2015. gada 6. maijs 03:54 Danute Grīnfelde
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Skatīt
V. Purēns "Metodiskie ieteikumi vēsturē 6. klases kursa apguvei". - Rīga, RaKa, 2011.  2011. gada 29. aug. 04:59 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Mācību grāmatas "Latvijas vēsture pamatskolai 1" autores piedāvā Pasaules vēstures programmu pamatskolas 6.klasei.  2011. gada 29. aug. 04:59 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Mācību grāmatas "Latvijas vēsture pamatskolai 1" autores piedāvā Latvijas vēstures programmu pamatskolas 6. klasei.  2011. gada 29. aug. 04:59 Danute Grīnfelde
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Skatīt
Metodiskais palīglīdzeklis "Attēli Latvijas vēstures mācību priekšmeta apguvē 6.klasei".Pamatizglītības vēstures skolotāju profesionālās pilnveides semināra "Mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" ieviešana pamatskolā" izdales materiāls. Sagatavoja Inese Berga. - Sigulda, 2011.  2011. gada 9. aug. 09:22 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Skola un vēsturiskās apziņas veidošanās. / Pamatizglītības vēstures skolotāju profesionālās pilnveides semināra "Mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" ieviešana pamatskolā" izdales materiāls. Sagatavoja Danute Dūra. - Rīga, 2011.    2011. gada 9. aug. 09:21 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Mācību līdzekļi Latvijas vēstures apguvei: Aizvēsture un viduslaiku sākums. / Pamatizglītības vēstures skolotāju profesionālās pilnveides semināra "Mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" ieviešana pamatskolā" izdales materiāls. Sagatavoja Aija Kļaviņa un Danute Dūra. - Rīga, 2011.  2011. gada 9. aug. 09:12 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Mācību priekšmeta standarts un programma. / Pamatizglītības vēstures skolotāju profesionālās pilnveides semināra "Mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" ieviešana pamatskolā" izdales materiāls. Sagatavoja Dace Saleniece. - Rīga, 2011.   2011. gada 10. aug. 04:52 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
V. Klišāns. Tradicionālās kļūdas un stereotipi Latvijas vēstures interpretācijā./ Pamatizglītības vēstures skolotāju profesionālās pilnveides semināra "Mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" ieviešana pamatskolā" izdales materiāls. - Rīga, 2011.   2011. gada 9. aug. 09:12 Danute Grīnfelde
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Skatīt
Sagatavoja Antra Grūbe, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja. Mācību stundas pamatā ir biogrāfiju izmantošana ebreju kopienas daudzveidības raksturošanai - izmantoti fakti no laikrakstiem, fragmentārām laikabiedru atmiņām, kā arī iedzīvotāju skaitīšanas datiem.  2012. gada 21. marts 10:27 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Iesūtīja Iecavas novada vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Sanita Kozlova. Konkurss 5.-12.klašu komandām par novada vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību jautājumiem. Komplektā: nolikums, noteikumi dalībniekiem, darba lapas 5.-12. klašu komandām.   2011. gada 22. okt. 12:23 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Sagatavoja Antra Grūbe, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja. Materiāls satur vēstures avotus un jautājumus; tas paredzēts darbam grupās, bet ir izmantojams arī individuāli.  2012. gada 21. marts 10:24 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Skolotājas Ilzes Ludānes sagatavotā tēmas izstrāde ar avotu analīzes darba lapu.  2011. gada 23. sept. 06:01 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Apes novada Trapenes pamatskolas skolotājas Daigas Ērmanes metodiskā izstrādne Latvijas vēsturē BEVERĪNAS ATRAŠANĀS VIETA.  2011. gada 9. aug. 11:23 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Sagatavoja Astra Vinovska.  2011. gada 25. okt. 09:24 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Sagatavoja Antra Grūbe, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja. Mācību stundas pamatā ir biogrāfiju izmantošana ebreju kopienas daudzveidības raksturošanai - izmantoti fakti no laikrakstiem, fragmentārām laikabiedru atmiņām, kā arī iedzīvotāju skaitīšanas datiem.  2012. gada 21. marts 10:27 Danute Grīnfelde
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Skatīt
Pamatizglītības mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" programmas paraugs. - Rīga, VISC, 2011.  2011. gada 9. aug. 09:11 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6. klasei. - Rīga, VISC, 2011.  2011. gada 9. aug. 09:11 Danute Grīnfelde
ċ

Skatīt
Latvijas vēsture 6.–9. klasei: attēli, kartes, ieteikumi. - Rīga, VISC, 2011.   2015. gada 18. sept. 00:39 Danute Grīnfelde