Pedagogu aptauja

2015. gadā noslēdzās Latvijas un pasaules vēstures dalītās mācīšanas sistēmas ieviešanas pilnais cikls pamatskolā (6.-9. klases). Šajā sakarā VSB Valde nolēmusi lūgt IZM vadību (ministri, VISC vadītāju) piedalīties Vasaras dienās Valkā, lai informētu vēstures skolotājus par reformas rezultātiem un piedalītos diskusijā par šo tematu.  

Lai apkopotu skolotāju viedokļus, 2015. gada maijā Vēstures skolotāju biedrība izsludināja skolotāju aptauju, ar kuru vēlējās izzināt skolotāju pieredzi, mācot Latvijas vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu. Internetā organizētajā aptaujā piedalījās 272 skolotāji. Apkopotie dati tika prezentēti biedrības Vasaras dienās Valkā. Tie, kuri nebija klāt, ar prezentāciju var iepazīties mājas lapā. Dati doti tabulās, bet zem tabulas ir kopsavilkumi komentāriem, ar kuriem skolotāji papildināja atbildes.