Vasaras dienas

2018 Liepāja
2017 Balvi
2016 Dobele
2015 Valka
2014 Talsi
2013 Preiļi
2012 Alūksne
2011 Aizkraukle
2010 Limbaži
2009 Kuldīga
2008 Valmiera 
2007 Bauska 
2006 Jēkabpils
2005 Jāņmuiža 
2004 Daugavpils 
2003 Jelgava 
2002 Ventspils
2001 Smiltene
2000 Engure
1999 Vecbebri
1998 Bernāti
Vasaras dienas ir tradicionāla Vēstures skolotāju biedrības biedru tikšanās - katru gadu vasaras vidū, ikreiz citā Latvijas novadā. Šī tradīcija aizsākās 1998. gadā Bernātos; 2012. gadā Vasaras dienas notika jau piecpadsmito reizi. 

Vasaras dienu laikā vēstures skolotāji mācās, dalās pieredzē, apspriež aktuālās vēstures mācīšanas problēmas un kopīgi meklē tām risinājumus. Vasaras dienas ir vieta, kur skolotāji pirms jaunā mācību gada sākuma satiek muzeju, arhīvu un izdevniecību pārstāvjus. Kad vien iespējams, cenšamies aicināt arī kaimiņvalstu skolotājus, lai mācītos no viņu pieredzes. Svarīga Vasaras dienu sastāvdaļa ir vietējā kultūras mantojuma iepazīšana. To darām gan aicinot vietējos speciālistus uzstāties ar lekcijām un prezentācijām, gan dodoties izzinošās ekskursijās pa apkaimi. 

Vasaras dienas ir arī vieta, kur iepazīt jaunas mācību metodes un materiālus. Aicinām uz sadarbību tos, kas vēlas stādīt priekšā jaunus mācību materiālus, iepazīstināt ar pētījumu rezultātiem vai jaunām idejām. Lūdzam rakstīt info@vsb.lv. 

Vasaras dienas rīko katru gadu cita darba grupa, kurā ir novada aktīvākie VSB biedri un pārstāvis no valdes. 
Sirsnīgs paldies visiem, kas ieguldījuši savas pūles un laiku Vasaras dienu rīkošanā! Mēs to novērtējam.


2018. gada Vasaras dienu programmas projekts
Liepājas vēsture kompetencēs balstītas izglītības kontekstā jeb pilsētā, kurā piedzimst vējš…
31. jūlijā - 2. augustā Liepājā


31. jūlijs Liepājas svētās Trīsvienības katedrālē
1. Vasaras dienu atklāšana
  • neliels ērģeļmūzikas koncerts
  • lekcija par katedrāles vēsturi un arhitektūru
  • lekcija "Somu Jēgeri Liepājā"
2. Mācību ekskursijas “Liepāja - Latvijas galvaspilsēta” un “Brīvības cīņas Karostā” (ar autobusu)

3. Baudām Liepājas pludmali vakarā (vasaras kafejnīcas utt.)


1. augusts. Norises vieta Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ( Latvijas Arhitektūras Lielās gada balvas 2018. ieguvēja)
1. Lekcija "Jūgendstils Liepājā" - Rīgas Tehniskās universitātes profesors, arhitektūras teorētiķis, daudzu arhitektūras vēstures grāmatu, grāmatas “Jūgendstils Liepājā” autors Jānis Krastiņš.
Ar lekcijām par Liepāju 1918./1919.gadā varētu uzstāties vēsturnieki Gunārs Silakaktiņs, Juris Raķis u.c. - TBC

2. Nodarbības. Kopējā tēma "Vēstures skolotāju biedrība 2018: paveiktais, esošais un nākotnes perspektīvas". Diskusija un darba grupas. 

3. Pieredzes apmaiņa. "Darbs ar projekta Skola2030 ietvaros sagatavotajiem mācību materiāliem"
D. Liepiņa "Antīkā pasaule"
V. Klišans "Kristīgās un islāma pasaules rašanās"
V. Purēns "Krusta kari"
A. Kļaviņa "Hercogistes un lielvaru varas laiks Latvijā jaunajos laikos" 

4. Ekskursija Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars”.

5. Pasākums Liepājas muzejā  – skolotāji iepazīsies gan ar jauno ekspozīciju, kas būs veltīta Liepājai kā Latvijas galvaspilsētai 1919. gadā, gan ar ekspozīciju “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”. Esam plānojuši iepazīstināt ar Rucavas novada tradīcijām (danči, dziesmas, ēdieni).


2. augusts – ekskursija
1. Liepāja
2. Bernāti: Latvijas tālākais Rietumu punkts - J. Čakste
3. Pūsēnu kāpa
4. Otaņķi: Zirglietu muzejs-stallis, Etnogrāfiskais ansamblis
5. Lavander Villa: nodarbības, degustācija utt.

Provizoriskā dalības maksa - 65.00  EUR


VSB 2018. gada Vasaras dienu dalībnieka anketa
Dobele 2016

2016. gada VSB Vasaras dienas notiks Dobelē 3.-5. augustā. Dalības maksa 65 EUR.

Rēķins, kas sagatavots elektroniski, ir derīgs. Pieteikšanās Vasaras dienām līdz 25. jūlijam VSB mājas lapā. Pieteikšanās elektroniskā anketa būs pieejama jūnija pēdējā nedēļā.   

Nodarbības notiks Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā (Brīvības ielā 28B), kas atrodas pašā pilsētas centrā, turpat paredzēta dalībnieku ēdināšana. Naktsmājas Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas viesnīcā (Gaurata ielā 8), kas atrodas aptuveni 20 min gājiena attālumā no Amatniecības vidusskolas, un atpūtas bāzē „Eglāji” (Dārza ielā 33) – arī aptuveni 20 min gājiena attālumā. Pētīt digitālo karti: https://www.google.lv/maps/@56.6248637,23.274016,14.5z

Programma iecerēta VSB tradīciju garā – 2 dienas nodarbības skolā, iepazīšanās ar pilsētu, svinīgās vakariņas 2. dienas vakarā, ekskursija pa Dobeles novadu un kopīgās pusdienas „Pikšās” 3. dienā. Precīzu Vasaras dienu nodarbību un ekskursijas programmu publicēsim jūlijā.

Vasaras dienu organizēšanas darba grupa:

Indra Skranda
Aija Kļaviņa
Ginta Vītola
Valdis Klišāns    Talsu Vasaras dienas
ETNISKAIS, STARPETNISKAIS UN NACIONĀLAIS FAKTORS LATVIJAS VĒSTURĒ – TALSU NOVADA PIEMĒRS 2014.gada 29.-31.jūlijā

29. jūlijs
VISC informācija par eksāmeniem, VISC vec. referente Vita Jaunozola

VSB Vasaras dienas Talsu novada ģimnāzijā 2014. gada 29.-31. jūlijā
UNESCO LNK projekts "Baltijas ceļa stāsti", Danute Dūra

Konkurss „Vēsture ap mums”, Inese Berga, Danute Dūra
- Konkursa 2014./2015. mācību gada nolikums. Pieskāriens vēsturei. Lietas - pagātnes liecinieces

Pieredzes apmaiņa
Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija ESI PATS!, Elīna Kalniņa
Klasvadība, Ansis Nudiens.


30. jūlijs
19.gs nacionālisma ietekme uz vēsturi un dažādas izpratnes par 20.gs Latvijas vēstures notikumiem. LU acociētais profesors Ivars Ijabs.
- Prezentācijas materiāls.

Vēstures pārskats „Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā”, Danute Dūra

1991. gada barikāžu muzeja muzeobuss, Kaspars Zaltāns.

Ebreju līdzdalība 19.gs norisēs Talsos, Antra Grūbe
- Prezentācijas materiāls.

VSB Vasaras dienas 2014. gada 29.-31. jūlijā Talsos.
Kr.Valdemārs un skolotājs E.Dinsberģis
, Gita Japiņa

Genocīds pret romiem un īpašā situācija Talsu apriņķī 2.pasaules kara laikā
, Antra Grūbe
- Raksts "Kārlis Krūmiņš - romu glābējs"

Tautiskais romantisms Talsu novadā, Zanda Konošonoka

Talsu muzeja programma
- nodarbība ”Melu klubs”
- ekskursija muzejā, ieskaitot ceļojošo izstādi par atradumiem  kuršu ugunsapbedījumu vietā Vilkmuižas ezera krastā.
- muzejpedagoģijas speciālistes Lidijas Grīnvaldes piedāvājums

Ekskursija pilsētā „Vakara pastaiga Talsos”

31.jūlijs
Ekskursijas novadā
1.maršruts: Lauciene. Nurmuižas muižas komplekss; Dienlilliju dārzs; Nurmes baznīca; Amendas kaps.
2.maršruts. Valdemārpils; Romu bērnu apmācību programma skolā;  Kr.Valdemāra zāle;  galdnieka I.Baņķa darbnīca; Ārlavas baznīca.
Preiļu Vasaras dienas
2013. gada Vasaras dienās viesojāmies viesmīlīgajā Latgalē – Preiļos. Šīs vasaras dienas sapulcēja 94 vēstures skolotājus un paliks atmiņā ar patiešām zinātniski un radoši piesātinātu darba programmu. Pirmajā dienā bija iespēja piedalīties Izraēlas holokausta muzeja un izglītības centra „Yad Vashem” pārstāves Noa Segal nodarbībā par bērniem holokaustā. Vakaru noslēdza ekskursija – pastaiga pa Preiļu pilsētu un parku, Polikarpa Čerņavska keramikas mājas apmeklējums un, protams, neaizmirstamā viesošanās Leļļu karalistē un hoteļa „Pie Pliča” senlietu apskate.

Otrā diena sākās ar Vēstures skolotāju biedrības aktualitātēm un VISC speciālistes Vitas Jaunozolas 9. un 12. klases eksāmenu analīzi, kā arī būtiskāko vēstures kā mācību priekšmeta iezīmju akcentēšanu. Pozitīvas un radošas domas rosināja vairāku  kolēģu dalīšanās pieredzē (vēlreiz paldies par to V. Nalivaiko, V. Purēnam, D. Latvei, V. Beitānei, A. Miezītei , A. Voitiškei , E. Balodei un I. Kudlānei)

Otrās dienas turpinājumā Vasaras dienu dalībnieki piedalījās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja konferencē „Multikulturālā un daudzkonfesionālā Latgale”. Par šo iespēju jāpateicas radošai sadarbībai, kura izveidojusies starp  Preiļu vēstures un sociālo zinību MA vadītāju Noru Šņepsti un Preiļu muzeja direktori Teklu Bekešu. Konferenci atraktīvi vadīja Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta direktors, Dr. hist. Henrihs Soms, bija iespēja klausīties tādus izcilus lektorus kā Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāju Dr. hist. Antoniju Vilcāni,  kinorežisoru Jāni Streiču, Dr. habil. philol., prof. Janīnu Kursīti-Pakuli, Latgales vecticībnieku kopienas vadītāju, Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs Ivanu Lavrenovu u. c.

Vakara noslēgums Preiļu kultūras nama zālē noteikti paliks daudzu kolēģu atmiņā kā dziesmām bagātākais Vasaras dienu pasākums, kad tika izdziedātas un atsauktas atmiņā sen aizmirstas melodijas.

Trešajā dienā notika Preiļu un Aglonas novadu kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana: viesošanās Moskvinas vecticībnieku lūgšanu namā un saruna ar mācītāju Ivanu Lavrenovu, Bērzgales katoļu baznīcas vēstures iepazīšana priestera Aigara Bernāna vadībā, uzkāpšana Madelānu pilskalnā un A. Vilcānes profesionālais stāstījums, Karaļkalna apmeklējums un Aglonas bazilika, kuras iespaidu paspilgtināja priestera Andžeja Lapkovska pārdomas.

Par Vasaras dienu veiksmīgo norisi milzīgs paldies Preiļu vēstures un sociālo zinību MA vadītājai Norai Šņepstei un skolotājām D. Kiuleniecei, N. Pīzelei, L. Melderei, I. Gražulei.
VSB valde
Alūksnes Vasaras dienas

No 2012. gada 31. jūlija līdz 2. augustam Alūksnē notika piecpadsmitās Vēstures skolotāju biedrības vasaras dienas. Tajās piedalījās 96 vēstures skolotāji no dažādām Latvijas vietām. Vasaras dienas noritēja darbīgā un  lietišķā atmosfērā.

Vasaras dienu tēma „Latvijas vēsture: aktualitātes un pieredze” tika analizēta gan profesionālu vēsturnieku lekcijās (Juris Urtāns, Inna Lazdiņa, Gvido Straube), gan vietējo novadpētnieku lasījumos (Jānis Polis, Jānis Līcis). Visi vasaras dienu dalībnieki saņēma vairāku organizāciju dāvinātos izdales materiālus – grāmatas. Tolerances centra pārstāves Dace Saleniece un  Nora Šņepste dāvināja trīs brošūras un vadīja nodarbību „Pagātnes un mūsdienu
aizspriedumi.  Antisemītisms”, bet Aira Broka vadīja nodarbību, kā strādāt ar grāmatu „Brīnumainā Eiropa”, kuru izdevis Konrāda Adenauera fonds. Nozīmīga Vasaras dienu sastāvdaļa bija skolotāju dalīšanās pieredzē par savas pedagoģiskās darbības sasniegumiem un inovācijām, par to paldies Inetai Amoliņai, Jeļenai Rjazancevai, Aijai Maldai Siliņai, Jānim Brentem un Sanitai Kozlovai.

Kopumā Vasaras dienas bija patiešām informatīvi bagātas un interesantas, tās noslēdza ekskursija pa Alūksnes novadu: tika apskatīta  Jaunlaicenes muiža, keramiķa U. Pužuļa meistardarbnīca, bijusī PSRS raķešu bāze Zeltiņos, Zvārtavas muiža, Gaujienas pils, lielogu dzērveņu audzētava „Kalnapurvs”.

Protams,  lai Vasaras dienas izdotos, tika ieguldīts milzīgs sagatavošanās darbs, kuru paveica Aija Kļaviņa un Iveta Mikijanska, Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja. Ivetai palīdzēja arī citas novada skolotājas, īpaši Lāsma Jaunozoliņa no Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Līga Bukovska no Gaujienas vidusskolas.


Attēlos: VSB piecpadsmitās Vasaras dienas Alūksnēs.
2012. gada 31. jūlijā - 2. augustā.
Antras Grūbes un Maldas Aijas Siliņas foto.
Aizkraukles Vasaras dienas

2011. gada 26. jūlijā Aizkrauklē sākās tradicionālās Vasaras dienas. Uz gadskārtējo tikšanos bija ieradušies 120 skolotāji no dažādiem Latvijas novadiem. Trīs dienu laikā Vasaras dienu dalībnieki piedalījās nodarbībās par Latvijas un pasaules vēstures mācīšanas aktualitātēm, iepazinās ar jaunākajām mācību grāmatām, apmeklēja apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma pieminekļus, kā arī iestādīja koku Likteņdārzā.


Vasaras dienu dalībnieki un VSB valde saka lielu paldies Dainai Tautvidas un viņas komandai par ieguldīto darbu un laiku šī pasākuma rīkošanā!


Attēlos: VSB četrpadsmitās Vasaras dienas Aizkrauklē.
2011. gada 26.-28. jūlijs.
Dzintras Liepiņas foto.
 

Limbažu Vasaras dienas

2010. gada Vasaras dienas notika no 27.jūlija līdz 29.jūlijam Limbažos. Vasaras dienu tēma bija „Vēsture un vide’’. Neskatoties uz karstumu un negaisu, 104 vēstures skolotāji no dažādām Latvijas skolām aktīvi piedalījās triju dienu programmā. Dalībnieku loku kuplināja Veinika Lemsalu un Kaarol Haav no Igaunijas Vēstures skolotāju asociācijas.


Vasaras dienu dalībnieki klausījās muzeju un novadpētnieku lekcijas, uzzināja par vēstures mācīšanu Igaunijā, diskutēja par Latvijas vēstures mācīšanu, pētīja Limbažu vecpilsētas noslēpumus, piedalījās nodarbībās un paši dalījās pieredzē, apmeklēja dabas, vēstures un saimniecības ziņā ievērojamas vietas Limbažu un Salacgrīvas novados, baudīja novada mākslinieku uzstāšanās un paši uzdancoja pāris danču. Vasaras dienu programma pielikumā.

Skolotāji mājās devās iespaidu pārpilni un sastapto cilvēku uzņēmības, prasmes un neatlaidības iedvesmoti. Liels paldies organizatoriem un īpaši skolotājai Ijai Puisānei par ieguldīto sirds siltumu un padarīto darbu!


Attēlos: VSB trīspadsmitās Vasaras dienas Limbažos.
2010. gada 27.-29. jūlijs.
Dzintras Liepiņas un Danutes Dūras foto
.

Kuldīgas Vasaras dienas

2009. gada Vasaras dienas ar Kuldīgas Vēstures skolotāju metodiskās apvienības palīdzību notika no 28. līdz 30. jūlijam Kuldīgā.

Kuldīgas Vasaras dienās piedalījās 105 dalībnieki: vēstures skolotāji no visas Latvijas, mācību grāmatu autori, augstskolu mācību spēki, muzeju darbinieki un Kuldīgas novada pašvaldību pārstāvji. Tālāko ceļu mērojusi Gruzijas vēstures skolotāju asociācijas
Adžārijas nodaļas vadītāja Madona Mikeladze.

Vasaras dienas piepildīja bagātīga programma: lekcijas palīdzēja iepazīties ar Kuldīgas un Kurzemes vēsturi un kultūras mantojumu, darbs grupās ļāva mācīties no kolēģu pieredzes, bet informācija no izdevniecībām RaKa, Zvaigzne ABC, Mobilā vēsture un Latvijas Okupācijas muzeja palīdzēs dažādot ikdienas darbu, mācot vēsturi. Vēl ilgi atmiņā paliks pēdējās dienas ekskursijas spilgtie iespaidi: Ķoniņciems un Peniķu ģimene, Lipaiķu baznīcas mācītāja uzruna un vitrāžas, Ēdoles pils smukums un Alsungas suiteņu sirsnīgās dziesmas. 

Daudzbalsīgs paldies no visas sirds kolēģiem, īpaši Sanitai Ermanei par Vasaras dienu rīkošanā ieguldīto darbu! Mēs to novērtējam!


Attēlā: Daļa Vasaras dienu dalībnieku kopā ar Suitu sievām.
Alsunga, 2009. gada 30. jūlijs.
Jāņa Brentes foto.
Papildus informācija
Ritas Kuzņecovas raksts par Kuldīgas Vasaras dienām laikrakstā Kurzemnieks.
Inetas Amoliņas raksts par Kuldīgas Vasaras dienām portālā Valmiera24.
Viļņa Purēna raksts „Vēsturnieki tiekas Kuldīgā” žurnālā „Skolotājs” Nr. 5 (2009)