Vēsture ap mums

Konkurss "Vēsture ap mums"

Vēsture ap mums ir starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss. Konkursu Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko Eustory tīklu (Eustory – History Network of Young Europeans). Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās domāšanas, avotu analīzes prasmju un radošo spēju attīstīšana.

Konkursa iniciators Eiropas mērogā ir Kerbera fonds (Körber Stiftung) Vācijā. Ar Kerbera fonda atbalstu ir nodibināts Eustory – organizāciju tīkls, kas šobrīd aptver 24 Eiropas valstis. Konkursa patrons Latvijā ir Valsts prezidents.

Konkursa tēmas dažādās valstīs atšķiras. Piemēram, ”Igaunija – mūsu kopīgās mājas”, „Vēstures pieminekļi - atmiņas un raizes” Ukrainā, „Meklējot sava saknes” Beļģijā,  „Memoriāli, notikumi, cilvēki – slavināti, noklusēti, aizmirsti” Bulgārijā... Latvijas skolēni līdz šim pētījuši tādas tēmas kā „Kaimiņi”, „Ceļš, iela vēsturē”, „Trešā Atmoda”, „Piemineklis”, „Mans novads valsts vēsturē”, „Vēstures liecības un liecinieki”, "Industriālais mantojums un citas.

2011. gads bija konkursa 10. jubilejas gads. Togad konkursa tēma bija „Attēls stāsta". Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast, izvēlēties un izpētīt iepriekš nepublicētus vizuālos avotus savas ģimenes, skolas vai vietējā muzeja krājumā. Konkursa dalībnieku pētījumu centrā nonākušas gan retas fotogrāfijas ģimenes albūmos, gan  kartes, gan arhīvu dokumenti un muzeju kolekcijas.
Konkursa darbu tēmu loks sniedzas no ģimenes vēstures (vecāku, vecvecāku, pat vecvecvecāku nodarbošanās un likteņi pirms un pēc Pirmā un Otrā pasaules kara, dzimtas koku zīmējumi, dzimtas māju vēstures izpēte, jaunsaimniecību veidošanās un vecsaimniecību attīstība) līdz novada un regiona vēsturei. Skolēni pētījuši savu skolu vēsturi, ievērojamu celtņu tapšanu un nozīmi, vēsturiskās kartes un pastkartes, modes attīstības tendences, valsts un ģimenes svētku svinēšanas tradīcijas. Iesūtītie darbi ir noformēti dažādi. Vērtēšanai iesniegti gan zinātniski pētnieciski, gan radoši darbi: stāsti, foto albūmi, filmas, plakāti un maketi. Konkursam iesūtīti 152 darbi, to autori ir 189 skolēni no visas valsts.

Konkursa finālisti kā balvu saņem iespēju piedalīties kādā no Jaunatnes akadēmijām, kurās tiekas visu EUSTORY dalībvalstu konkursu uzvarētāji. Jaunatnes akadēmija ir nedēļu ilgs seminārs, kurā tiek pētīta kāda atsevišķa tēma. Akadēmijas dalībniekus atlasa EUSTORY pārstāvji, galvenie kritēriji: spēja komunicēt angļu vai vācu valodā, vismaz 16 gadu vecums. Šogad Latvijas skolēni piedalījās divās akadēmijās: Ginta Bērziņa un Ilmārs Pužulis no 27.septembra līdz 3.oktobrim bija Šveicē, seminārā "Pārtika - vairāk nekā veids, kā uzvarēt izsalkumu? Uztura kultūra", savukārt Māra Andrejsone 10.-17. oktobrī Bulgārijā piedalījās seminārā "Starp Rietumiem un Austrumiem - reliģiskā daudzveidība Bulgārijā".
Ar 2010. gada finālistes Gintas Bērziņas vērtējumu par iespaidiem Šveicē varat iepazīties šeit, bet ar Māras Andrejsones stāstījumu par Bulgāriju - šeit.

Valmieras valsts ģimnāzijas mājas lapā lasāms skolotājas Inetas Amoliņas raksts "Konkursa „Vēsture ap mums” jubilejas gads".

Konkursa koordinatores:
Aira Broka, tālrunis 26329503, e-pasts: airab@inbox.lv
Baiba Atmane, tālrunis 29776060, e-pasts: abaiba@gmail.com


LTV Panorāmas sižets
par konukursa noslēguma sarīkojumu
2013. gada 25. maijā Latvijas valsts prezidenta rezidencē.


Katrīnas Krīgeres reportāža Latvijas Avīzē
no konkursa noslēguma ceremonijas
2011. gada 21. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā.