Vēsture ap mums‎ > ‎

Konkursa atbalstītāji

No sirds pateicamies visiem, kas ar darbu un līdzekļiem atbalstījuši konkursa norisi, bet īpaši:
Latvijas Izglītības fondam un tā valdes priekšsēdētājam Ilgvaram Forandam
Latvijas Okupācijas muzeja direktorei Gundegai Michelei
Latvijas Tautas frontes muzeja direktorei Meldrai Usenko
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistei Irinai Zeibārtei
publicistam Erikam Hānbergam
māksliniekam Jānim Anmanim
apgāda Jumava vadītājam Jurim Visockim
apgāda Madris vadītājai Skaidrītei Naumovai


Īpašs paldies Mirdzai Stirnas kundzei, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonda vadītājai!


Konkursu atbalsta:
Konkursa patrons - Latvijas Valsts prezidents